Dịch vụ

Tư vấn chiến dịch MKT

Tư vấn chiến dịch MKT

• Tư vấn các chiến dịch marketing dựa theo nhu cầu, khả năng và đặc thù sản phẩm, Doanh nghiệp của khách hàng, đem lại những giải pháp marketing thiết thực và hiệu quả nhất, bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường… dựa trên những sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Truyền thông - Quảng cáo

Truyền thông - Quảng cáo

• Sáng tạo nội dung và sản xuất các sản phẩm media quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của Doanh nghiệp.

Đào tạo

Đào tạo

•Tổ chức các khoá đào tạo ngắn và dài hạn về các kỹ năng cần thiết dành cho trẻ em từ Mầm non đến THPT

Sản xuất - Truyền dẫn Truyền hình

Sản xuất - Truyền dẫn Truyền hình

• Sáng tạo kịch bản, xây dựng format, tổ chức sản xuất, ghi hình và truyền dẫn - phát sóng các chương trình truyền hình, sự kiện có lồng ghép quảng bá hình ảnh thương hiệu, mang lại các nội dung hấp dẫn cho khán giả.

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

• Tổ chức các sự kiện marketing, sự kiện giải trí, sự kiện văn hóa… quảng bá thương hiệu của Doanh nghiệp và tổ chức và mang lại lợi ích cho cộng đồng.