•Tổ chức các khoá đào tạo ngắn và dài hạn về các kỹ năng cần thiết dành cho trẻ em từ Mầm non đến THPT