• Sáng tạo kịch bản, xây dựng format, tổ chức sản xuất, ghi hình và truyền dẫn - phát sóng các chương trình truyền hình, sự kiện có lồng ghép quảng bá hình ảnh thương hiệu, mang lại các nội dung hấp dẫn cho khán giả.