• Sáng tạo nội dung và sản xuất các sản phẩm media quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của Doanh nghiệp.
• Truyền thông báo chí
• Quảng cáo truyền hình